Сертификати

Нашата задача е да защитим данните на нашите клиенти! Нашата оферта за вас включва не само набор от новаторски продукти и услуги, но и защита и сигурност на най-високо ниво.

PCI DSS v3.2.1

Стандарт за сигурност на данните, чрез който се гарантира приемът, съхранението и обработката на информация при картови разплащания

Нашите услуги за сигурност и защита получиха PCI DSS сертификат ниво 1. Това означава, че ние изграждаме и поддържаме защитена мрежа за опазване на данните на картодържателите, прилагаме ефективни мерки за контрол на достъпа и поддържаме политики за информационна сигурност.

ISO 8583-1:2003(bg)

Сертификат за съобщенията, съпровождащи финансовите транзакции

Част от услугите във финансовата индустрия включват обмен на електронни съобщения, свързани с финансовите транзакции. Този международен стандарт позволява обмен на съобщения между системи, приемащи различни спецификации. Дизайнерите на такива приложения имат пълна свобода на дизайн в рамките на общото ограничение, че съобщенията трябва да могат да бъдат изпращани международно.

ISO/IEC 27001

Управление на сигурността на информацията

ISO / IEC 27001 е широко разпространен сертификат, който гарантира покриването на изискванията при системи за управление на информационната сигурност (ISMS). Той включва повече от дузина стандарти. Използването им дава възможност на организации от всякакъв тип дейност да управляват сигурността на активите си – финансова информация, интелектуална собственост, данни за служители или информация, поверена от трети страни.

ISO 9000

Група от стандарти за управление на качеството

Този стандарт се основава на редица принципи за управление на качеството. Характеризира се с фокус върху клиента и се основава на идеята за всеобщ мениджмънт на качеството, както и непрекъснато усъвършенстване. Използването на ISO 9001 помага да се гарантира, че клиентите получават качествени продукти и услуги всеки път, което от своя страна носи много ползи за бизнеса.

В съответствие с принципите на шариата

СЕПА Кибер Технологии напълно отговаря на ислямските финансови и счетоводни стандарти. Имаме години опит в създаването на финансови софтуери и се стремим да предложим едно от най-завършените решения за бързо развиващата се ислямска финансова индустрия.