Сертификати

Призванието ни е да пазим клиентите си в безопасност! Ние разбираме колко важна и отговорна е защитата на плащанията с карти и избягването на измами свързани с тях. Не се тревожете, а ни ангажирайте с тази наложителна задача! Повод да ни се доверите?

PCI DSS v3.2.1

Стандарт за сигурност на данните за платежните карти

За нашите отлични услуги за сигурност и защита ние бяхме наградени с ниво 1 PCI DSS сертификат. Това означава, че ние изграждаме и поддържаме защитена мрежа за защита на данните на картодържателите, прилагаме силни мерки за контрол на достъпа и поддържаме политики за информационна сигурност.

ISO 8583-1:2003(en)

Съобщения, произхождащи от финансови транзакции

Услугите на финансовата индустрия включват обмен на електронни съобщения, свързани с финансови транзакции. Споразуменията за спецификации на приложението обикновено са на частно ниво. Този международен стандарт е проектиран като спецификация на интерфейса, позволяваща обмен на съобщения между системи, приемащи различни спецификации на приложението. Спецификацията на приложението може да остане на частно ниво. Дизайнерите на такива приложения имат пълна свобода на дизайн в рамките на общото ограничение, че съобщенията трябва да бъдат конвертируеми в този интерфейсен формат, за да може да се осъществи международен обмен.

ISO/IEC 27001

УПРАВЛЕНИЕ НА СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА

ISO / IEC 27001 е широко известен и осигурява изисквания за система за управление на информационната сигурност (ISMS), въпреки че в семейството ISO / IEC 27000 има повече от дузина стандарти. Използването им дава възможност на организации от всякакъв вид да управляват сигурността на активи като финансова информация, интелектуална собственост, данни за служители или информация, поверена от трети страни.

ISO 9000

ГРУПА ОТ СТАНДАРТИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

Този стандарт се основава на редица принципи за управление на качеството, включително силен фокус върху клиента, мотивация и последици от топ мениджмънта, процесния подход и непрекъснато усъвършенстване. Тези принципи са обяснени по-подробно в принципите на ISO за управление на качеството. Използването на ISO 9001 помага да се гарантира, че клиентите получават последователни, качествени продукти и услуги, което от своя страна носи много ползи за бизнеса.