Име на компанията:

СЕПА Кибер Технологии ЕООД

Адрес

СЕПА Кибер Технологии ЕООД, Западна индустриална зона, офис сградa Гранит,
Варна 9000, България

Регистрационен номер на компанията

204933274

Контакти

TEL: +359 52 953 104
FAX: +359 52 953 105

Имейл:

office@sepa-cyber.com  

Борд

Главен изпълнителен директор – Марвин Блажевски

За нас

Нашата мисия е да предоставим иновативни, модуларни и мащабируеми ИТ решения за обработка на плащания и банкиране за всеки бизнес. За да постигнем това, ние предлагаме най-съвременния софтуер и професионално управление на процедурите за обработка на плащания. Нашата марка се поддържа от умел екип, който дава 100% от своя опит и лоялност, за да гарантира безпроблемна работа и уникално преживяване за потребителите.

Уреждане на спорове

Европейската комисия предоставя платформа за онлайн решаване на спорове (ОС):

https://ec.europa.eu/consumers/odr

Нашият имейл адрес може да бъде намерен по-горе в Imprint.

Отговорност за свързани линкове

Нашият уебсайт съдържа линкове към външни уебсайтове на трети страни, върху чието съдържание нямаме влияние. Следователно не можем да поемем никаква отговорност за тези външни съдържания. Съдържанието на свързаните страници винаги е отговорност на съответния доставчик или оператор на страниците.