СЕПА Кибер Технологии, достигна предварителна IPO оценка от 300 милиона евро, според KPMG

След извършване на предварителна IPO оценка от световно признатата одиторска фирма, KPMG, СЕПА Кибер Технологии беше оценена на 300 милиона евро. След предприемането на първата стъпка, промяна в типа регистрация от еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) към еднолично акционерно дружество (ЕАД), ние продължаваме да вървим към нашата цел – СЕПА Кибер Технологии да бъде обявена на световната фондова борса.

Основахме СЕПА Кибер Технологии през 2018 година и само за 3 години успяхме да постигнем забележителен растеж. От своето създаване до сега, компанията ни е отворила седем офиса в Европа, Азия и Северна Америка и управлява пет центъра за съхранение на данни. Уникалните продукти на СЕПА Кибер Технологии се превръщат в предпочитания избор, когато е необходима интеграция на дигитални финансови услуги.

Разработената от нас платформа – MuSe, предоставя достъп на фирмите до над 600 финансови и регулаторни услуги и модули под един покрив. Софтуерните ни продукти правят отварянето на необанки и интегрирането на финансови продукти възможно в рамките на 3 до 6 месеца.

„СЕПА Кибер Технологии е доказателство, че стартиращите фирми имат бъдеще и България е идеална среда за развитие на бизнес от нула до световна фондова борса.“

 

Марвин Блажевски, Главен изпълнителен директор и основател на СЕПА Кибер Технологии

Компаниите навлизат в пика на световната дигитална трансформация и нуждата от електронни финансови и регулаторни услуги расте с всеки изминал ден. Ние от СЕПА Кибер Технологии разполагаме с ресурсите и познанията, за да създадем здрави позиции на световния пазар, чрез разширяване на нашето продуктово портфолио и основавайки се на настоящите тенденции.

 

 

Contacts

SEPA Cyber Technologies: marketing@sepa-cyber.com