:// Регулаторни услуги

С модулите за регулаторни услуги ви помагаме да спазите най-новите изисквания за сигурност при банкирането и да намалите разходите си. Вижте как.

:// Регулаторни услуги

:// KYC

Да познаваш клиентите си е важно. Чрез :// KYC („Опознай своя клиент“) извършвате обстойни проверки на самоличността в реално време и получавате необходимите данни за по-малко от 3 минути.

:// KYB

:// KYB („Опознай своя бизнес партньор“) ви позволява да извършвате проверка на бизнес субекти. Нашето автоматизирано решение определя почти без усилия кой стои зад даден бизнес и позволява по-голям контрол и по-добро спазване на най-новите изисквания за сигурност при банкирането.

:// PEP & Sanction

:// PEP & Sanction ви позволява да подобрите борбата с финансовите престъпления и да спазите изискванията за сигурност чрез автоматизиране на голяма част от работата и минимизиране на риска от непълна или остаряла информация.

:// Virtual Scoring & Rating Systems

Ние можем да разработим за вас система за оценяване на клиентите. Например:

• Контролиране на нивата на риск
• Ценообразуване според риск профила
• Управление на кредитни загуби
• Оценка на програми за заем
• Намаляване на времето за обработка на одобрение на заем
• Осигуряване на надеждно и последователно прилагане на съществуващите кредитни критерии
• Повишаване на рентабилността

:// Регулаторни услуги

Да познаваш клиентите си е важно. Чрез :// KYC („Опознай своя клиент“) извършвате обстойни проверки на самоличността в реално време и получавате необходимите данни за по-малко от 3 минути.

:// KYB („Опознай своя бизнес партньор“) ви позволява да извършвате проверка на бизнес субекти. Нашето автоматизирано решение определя почти без усилия кой стои зад даден бизнес и позволява по-голям контрол и по-добро спазване на най-новите изисквания за сигурност при банкирането.

:// PEP & Sanction ви позволява да подобрите борбата с финансовите престъпления и да спазите изискванията за сигурност чрез автоматизиране на голяма част от работата и минимизиране на риска от непълна или остаряла информация.

Ние можем да разработим за вас система за оценяване на клиентите. Например:

• Контролиране на нивата на риск
• Ценообразуване според риск профила
• Управление на кредитни загуби
• Оценка на програми за заем
• Намаляване на времето за обработка на одобрение на заем
• Осигуряване на надеждно и последователно прилагане на съществуващите кредитни критерии
• Повишаване на рентабилността