:// Регулаторни услуги

Ние ви помагаме да подобрите спазването на най-новите изисквания за сигурност при банкирането и да намалите разходите. Вижте как.

:// Регулаторни услуги

:// KYC

Извършвайте обстойни проверки на лица и документи за самоличност в реално време и получавайте данни за действие за по-малко от 3 минути с: // KYC.

:// KYB

Проверка на бизнес субекти и всеобхватната структура на собственост с: // KYB. Нашето автоматизирано решение определя почти без усилия кой стои зад даден бизнес и позволява по-голям контрол и по-добро спазване на най-новите изисквания за сигурност при банкирането.

:// PEP & Sanction

Борба с финансовите престъпления, подобряване на ефективността на спазването на изискванията за сигурност чрез автоматизиране на голяма част от свързаното натоварване и минимизиране на риска от непълна или остаряла информация с: // PEP & Sanction.

:// Virtual Scoring & Rating Systems

Ние можем да разработим система за оценяване на клиентите за вас за всеки случай на употреба, включително, но не само:

• Контролиране на избора на риск
• Ценообразуване според риск профила
• Управление на кредитни загуби
• Оценка на нови програми за заем
• Намаляване на времето за обработка на одобрението на заем
• Осигуряване на надеждно и последователно прилагане на съществуващите кредитни критерии
• Повишаване на рентабилността

:// Регулаторни услуги

Извършвайте обстойни проверки на лица и документи за самоличност в реално време и получавайте данни за действие за по-малко от 3 минути с: // KYC.

Проверка на бизнес субекти и всеобхватната структура на собственост с: // KYB. Нашето автоматизирано решение определя почти без усилия кой стои зад даден бизнес и позволява по-голям контрол и по-добро спазване на най-новите изисквания за сигурност при банкирането.

Борба с финансовите престъпления, подобряване на ефективността на спазването на изискванията за сигурност чрез автоматизиране на голяма част от свързаното натоварване и минимизиране на риска от непълна или остаряла информация с: // PEP & Sanction.

Ние можем да разработим система за оценяване на клиентите за вас за всеки случай на употреба, включително, но не само:

• Контролиране на избора на риск
• Ценообразуване според риск профила
• Управление на кредитни загуби
• Оценка на нови програми за заем
• Намаляване на времето за обработка на одобрението на заем
• Осигуряване на надеждно и последователно прилагане на съществуващите кредитни критерии
• Повишаване на рентабилността