Политика за поверителност

Последна актуализация: 05.04.2021 г.

Добре дошли на www.sepa-cyber.com

Благодарим Ви, че посетихте нашата страница. Ние, от „СЕПА Кибер Технологии“ ЕАД („СЕПА Кибер“, „ние“, „нашата“ или „на/нас“), вземаме присърце поверителността на Вашата информация и защитата на Вашите лични данни. Продължаваме и укрепваме ангажимента си да осигурим адекватна защита на личните данни, които ни предоставяте. Настоящата актуализирана версия на Политиката ни за поверителност е съобразена с изискванията на Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД), в сила от 25.05.2018 г. и със Закона за защита на личните данни на Република България. Страницата използва „бисквитки“ съгласно Правилата за „бисквитки“ („cookies“), които са описани по-долу.

„СЕПА Кибер Технологии“ ЕАД, със седалище и адрес на управление: град Варна 9000, Западна промишлена зона, офис сграда „Гранит“,

Координати за контакт с администратора:

Адрес на електронна поща : dataofficer@sepa-cyber.com

Защо е необходимо да се запознаете с нашата Политика за поверителност?

Молим Ви да отделите време, за да прочетете внимателно настоящата Политика за поверителност. Тя пояснява редица въпроси, включително каква лична информация и данни събираме чрез нашата страница и целите, за които ги обработваме.

Използвайки www.sepa-cyber.com („Страницата“), независимо дали само я посещавате, за да се запознаете с нас и нашата дейност, подавате запитване, изпращате кандидатура, или ни изпращате съобщение, Вие споделяте информация, която може да съдържа лични данни.

При извършване на някои от гореизброените действия от Вас може да се изисква да предоставите определена лична информация, като име, адрес, телефон, електронна поща и други. Вие имате възможност да изберете дали да ни предоставяте или не личните си данни. В случай че не ни дадете тази информация, ние ще бъдем лишени от възможността да обработим Вашето запитване или кандидатура, да осъществим контакт с Вас и/или да Ви съдействаме с информация.

Ние можем периодично да изменяме и актуализираме настоящата Политика за поверителност. В такива случаи актуалната версия винаги ще бъде достъпна на нашата Страница. Датата на последната актуализация ще бъде отбелязана в началото на Политиката.

Каква информация събираме за вас?

Информация, която Вие ни предоставяте

Това е информация, която Вие ни предоставяте чрез попълване на формуляри, изпращане на запитвания, подаване на кандидатури, изпращане на съобщения на Страницата, както и когато осъществявате последващ контакт с нас, както и при изпълнението на сключени договори. Информацията може да включва идентификационни данни, данни за контакт (имейл, адрес и телефонен номер), финансова информация и други, които могат да се изискват за последващо обработване на данните Ви във връзка с договор.

Информация, която получаваме за Вас

Както много оператори на уебсайтове, ние също събираме информация, която Вашият браузър изпраща, когато посещавате Страницата ни („системни данни”). Системните данни могат да включват информация като: адрес на интернет протокола на Вашия компютър („IP“ адрес), тип браузър, версия на браузъра, секциите на нашата Страница, които посещавате, времето и датата на Вашето посещение, времето, прекарано на нашата Страница и отделните й секции и други статистически данни.

Използваме услугата Google Analytics на Google и ако сте потребител с обичайно местопребиваване в Европейския съюз, ЕИП или Швейцария, администраторът на Вашите лични данни е Google Ireland Limited. Посредством тази услуга се събира и обработва информация за действителното Ви местоположение и друга техническа информация за посещението Ви на Страницата. За тази цел използваме „бисквитките“, описани по-долу в “Политика за бисквитките”. Информацията, събрана от Google във връзка с използването на Страницата, включва Интернет протокол (IP) адрес, използван за свързване на Вашия компютър или друго устройство към интернет, „кликванията” към, чрез и от нашата Страница (включително дата и час), информация за взаимодействията със Страницата (като възможните преглеждания, „кликвания” и движения с „мишката”). Google Analytics използва различни технологии, за да определи местоположението, включително IP адрес, GPS, и други сензори, които могат, например, да снабдят Google с информация за близките устройства, Wi-Fi точки за достъп и захранване. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време, като изтеглите и инсталирате предложения браузър. И двете опции предотвратяват уеб анализите само ако използвате браузъра, на който сте инсталирали този плъгин или ако не изтриете „бисквитката“ за отказ. За повече информация вижте Общите условия и Политиката за поверителност на Google. Моля, проверявайте периодично страницата на Google относно промени или актуализации на тези условия и на информацията, събрана чрез

Как събираме Вашата информация и за какво я използваме?

Когато използвате Страницата, от Вас може да се изисква да ни предоставите определени лични данни. Това е приложимо в следните случаи:

 • Когато правите запитване, за да осъществим комуникация с Вас на посочените данни за контакт, включително за да Ви изпратим документи;
 • Когато попълвате и подавате кандидатура за да се свържем с Вас на посочените данни за контакт и да отговорим на Вашите въпроси, свързани с конкурса; за да Ви поканим за участие в онлайн среща или уебинар с цел да Ви предоставим допълнителни разяснения и да Ви дадем отговор на зададени от Вас и други участници въпроси, свързани с даден конкурс; за да Ви поканим на индивидуална среща или интервю;
 • Когато сте заявили желание да получите информация или съдействие, за да Ви изпратим персонализиран отговор;
 • Когато участвате в общности, виртуални стаи за разговор, както и други интерактивни услуги, за да администрираме нашите програми и проекти и съпътстващите ги дейности;
 • Във връзка с проверката на подадената от Вас информация за удостоверяване на самоличността Ви и предотвратяване на злоупотреби и нарушения на правилата за използване на Страницата;
 • В хода на комуникацията ни по споразумения, проекти, инициативи, събития и други дейности, които се обявяват на Страницата;
 • Когато правите коментари или ни предоставяте допълнителна информация в раздел на Страницата, който позволява това;
 • Във връзка с всеки един раздел на Страницата, където съзнателно и доброволно предоставяте лична информация и данни.

Когато ползвате свой профил в онлайн платформи като LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram и други, за да използвате Страницата, ние обработваме Вашите лични данни, които Вие сте направили достъпни на профила си.

Ние обработваме Вашата лична информация и данни за следните цели:

 • В отговор на Вашите запитвания;
 • За обработване на Вашите заявления и комуникация с Вас;
 • За преглед и оценка на Вашите кандидатури в обявени от СЕПА Кибер конкурси и комуникация с Вас;
 • За изпращане формуляр за кандидатстване, както и по-нататъшно обработване на данните за целите на сключване, изпълнение и отчитане на договор;
 • За изпращане на информация за различни функционалности на нашата Страница или новини относно СЕПА Кибер;
 • За да Ви информираме за промени в политиките ни;
 • За персонализиране на комуникацията с Вас;
 • За изпращане на писма, покани за събития, както и информация за програми, инициативи, дейности и проекти по електронна поща или по друг начин; за регистрация за събитие или участие в програма;
 • За оптимизиране или подобряване на нашите инициативи и дейности;
 • За целите на проучвания и развитие на нашата дейност;
 • За редакционни цели при изготвяне на публикации, свързани с дейността на СЕПА Кибер;
 • За целите на разкриване, разследване и предотвратяване на действия, които могат да са в нарушение на политиките ни, или да са незаконни;

На какво основание обработваме Вашите лични данни?

 • Договор и предприемане на стъпки по Ваше искане, предхождащи сключването на договор с нас – Вашите лични данни са ни необходими за разглеждане на подадената от Вас молба, кандидатура, оферта или проектно предложение, както и за сключването и изпълнението на договор.
 • Законово задължение – обработването на Вашите данни е необходимо, за да спазваме задълженията, които законите ни вменяват, напр. за финансово – счетоводни цели.
 • Вашето съгласие – ние разчитаме на Вашето съгласие, за да Ви информираме за различни инициативи на СЕПА Кибер, в т.ч. обучения, конференции, семинари и други събития, свързани с нашата дейност, за да споделяме Вашите данни с наши партньори, както и за да Ви уведомяваме за промени в нашата организация и дейност.

За какъв срок съхраняваме Вашата информация и какви са критериите за определянето му?

Ние съхраняваме данните Ви само за срока, който е необходим за изпълнение на конкретната цел, за която се обработват, или който се предвижда по закон. Личните Ви данни ще бъдат запазени за срок съгласно вътрешните политики на СЕПА Кибер по отношение на сключването, изпълнението и отчитането на договори. За повече информация относно сроковете за съхранение на Вашите лични данни можете да се свържете с нас по всяко време на посочените по-горе координати за контакт.

С кого споделяме Вашите лични данни?

СЕПА Кибер се ангажира с прилагането на най-високите стандарти на етични и законови практики във всичките си дейности, включително по отношение на защитата на личните данни на всички потребители на Страницата. СЕПА Кибер може да споделя и/или предава Вашите данни или част от тях на 1) нейни партньори в различни програми и инициативи, съорганизатори на събития и други дейности; 2) контрагенти (установени в ЕС и извън него, с които СЕПА Кибер е в договорни отношения и които ни подпомагат в нашата дейност, вкл. като ни сътрудничат за постигане на целите, описани в настоящата Политика за поверителност, както и с оглед подобряване, оптимизиране и повишаване сигурността на нашата Страница); 3) компетентни органи в случаите и при условията, предвидени в нормативен акт.

Някои получатели на Вашите данни може да са установени в трети страни. Съответните държави извън ЕС може да не гарантират същото ниво на защита на личните данни като това във Вашата държава. В такива случаи СЕПА Кибер ще гарантира, че личните данни са адекватно защитени от получателите на данните в тези държави посредством механизмите за законосъобразно предаване на данни в трети страни, предвидени в ОРЗД. За повече информация относно предаването на Вашите данни и получателите на тези данни можете да се свържете с нас по всяко време на посочените по-горе координати за контакт.

Какви са Вашите права?

Право на достъп и право на коригиране

Имате право да получите информация за това, какви лични данни, свързани с Вас, се обработват от СЕПА Кибер, за произхода на данните, за какви цели са били използвани данните, за получателите или категориите получатели на тези данни, на които са предоставени данните, както и за други аспекти на обработката на Вашите данни. Имате право и по всяко време да поискате корекция на неточни или непълни лични данни.

Право на изтриване на данните (право „да бъдеш забравен”)

Можете да поискате личните Ви данни да бъдат изтрити при наличието на конкретни обстоятелства: (i) считате, че личните данни вече не са необходими за целите, за които са събрани, (ii) оттеглили сте съгласието за обработка, върху което се основава обработването на Вашите данни, и считате, че СЕПА Кибер не разполага с друго правно основание за продължаване на обработването, (iii) считате, че обработването е незаконосъобразно, или (iv) личните Ви данни трябва да бъдат изтрити в изпълнение на законово задължение, приложимо към СЕПА Кибер.

Право на възражение

Имате право да възразите срещу обработването на личните Ви данни за определени цели. Въпреки това, дори ако възразите срещу определена обработка, ние можем да продължим тази обработка, ако това е разрешено или сме задължени да го направим, например, за да можем да изпълним законови изисквания или договорни задължения, поети към Вас.

Право на ограничаване на обработването

Можете да поискате обработването на лични данни да бъде ограничено, ако (i) смятате, че личните Ви данни са неточни, за да проверим точността им, или (ii) считате, че обработването е неправомерно, но Вие не желаете данните да бъдат изтрити, или (iii) сте възразили срещу обработването на данните за целите на нашите легитимни интереси, или (iv) считате, че ние вече не се нуждаем от личните Ви данни, но Вие ги изисквате за установяване, упражняване или защита на правни претенции. СЕПА Кибер ще ограничи обработването на личните Ви данни, без да ги изтрие, когато точността на личните данни е оспорена от Вас и това не може да се провери, или когато запазването на личните Ви данни е необходимо за доказателствени цели.

Право на оттегляне на съгласие

Ако в някакъв период сте предоставили съгласието си за обработване на личните Ви данни за определени цели, винаги можете да оттеглите това съгласие за бъдещо обработване. За да оттеглите съгласието си за получаване на нашия месечен информационен бюлетин, моля изберете опцията „отписване” в електронното съобщение, с което го получавате. Моля, имайте предвид, че оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването на Вашите лични данни на друго валидно правно основание, както и законосъобразността на обработването въз основа на даденото съгласие, преди то да бъде оттеглено.

Право на преносимост на данните

В определени случаи имате право да получите Вашите лични данни, които сте ни предоставили въз основа на договор или при изрично изразено от Вас съгласие, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, както и евентуално да поискате да прехвърлим тези данни директно на друг администратор, когато това е технически възможно.

Право на жалба до надзорен орган

Ако считате, че обработването на Вашите лични данни е неправомерно, можете да подадете жалба до съответния надзорен орган. Използвайте следния линк, за да намерите компетентния орган в държавата-членка на ЕС, в която е обичайното Ви местопребиваване, където работите или където предполагате, че е извършено нарушението: https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm

 

Съветваме Ви да адресирате претенциите си първо до СЕПА Кибер, за да получите по-бързо и ефективно разрешаване на проблема.

Моля, имайте предвид, че правото Ви на достъп до данните може да се ограничи изцяло или частично, като се отчитат основните Ви права и законните интереси, в случаите, предвидени в закона. СЕПА Кибер може да откаже да уважи Ваше искане за упражняване на права, когато същото е неоснователно, както и когато това се налага по причини от важен обществен интерес или с оглед защитата на правата и свободите на други лица. При всички положения Вие ще бъдете своевременно и надлежно информирани за решението и мотивите за него по всяко подадено от Вас искане за упражняване на права.

Какво да направите, ако искате да упражните правата си или да се свържете с нас за допълнителна информация?

За да упражните Вашите права, можете да ни изпратите искане на посочения по-горе имейл адрес. Ако искате да получите допълнителна информация или имате въпроси относно начина, по който използваме Вашите лични данни, можете да използвате посочените по-горе координати за контакт.