:// Обработка и управление на плащания

Искате да обработвате и/или да приемате международни плащания от и към световно наложени компании? Разгледайте нашето предложение.

:// Обработка и управление на плащания

:// SEPA

Свържете бизнеса си директно със схемата за съобщения за плащания SEPA чрез: // SEPA и автоматизирайте начина, по който управлявате, трансформирате и утвърждавате съобщения за плащане в рамките на Единната зона за плащания в евро.

:// SWIFT

Достъп до пълния набор от SWIFT услуги, като елиминирате нуждата от вътрешни SWIFT експерти и оперативна поддръжка. Разполагаме с иновативна и сигурна инфраструктура, експлоатационен опит, услуги с добавена стойност и SWIFT акредитации, от които можете да се възползвате.

:// Обработка и управление на плащания

Свържете бизнеса си директно със схемата за съобщения за плащания SEPA чрез: // SEPA и автоматизирайте начина, по който управлявате, трансформирате и утвърждавате съобщения за плащане в рамките на Единната зона за плащания в евро.

Достъп до пълния набор от SWIFT услуги, като елиминирате нуждата от вътрешни SWIFT експерти и оперативна поддръжка. Разполагаме с иновативна и сигурна инфраструктура, експлоатационен опит, услуги с добавена стойност и SWIFT акредитации, от които можете да се възползвате.