:// Обработка и управление на плащания

Искате да обработвате и/или да приемате международни плащания от и към световно наложени компании? Разгледайте нашите предложения.

:// Обработка и управление на плащания

:// SEPA

Свържете бизнеса си директно със системата за съобщения и плащания чрез нашия продукт :// SEPA и автоматизирайте начина, по който управлявате, трансформирате и валидирате съобщенията за плащане в рамките на Единната зона за плащания в евро.

:// SWIFT

Предлагаме достъп до пълния набор от SWIFT услуги, чрез който ще елиминирате нуждата от вътрешни SWIFT експерти и оперативна поддръжка. Разполагаме с иновативна и сигурна инфраструктура, експлоатационен опит, услуги с добавена стойност и SWIFT акредитации, от които можете да се възползвате.

:// Обработка и управление на плащания

Свържете бизнеса си директно със системата за съобщения и плащания чрез нашия продукт :// SEPA и автоматизирайте начина, по който управлявате, трансформирате и валидирате съобщенията за плащане в рамките на Единната зона за плащания в евро.

Предлагаме достъп до пълния набор от SWIFT услуги, чрез който ще елиминирате нуждата от вътрешни SWIFT експерти и оперативна поддръжка. Разполагаме с иновативна и сигурна инфраструктура, експлоатационен опит, услуги с добавена стойност и SWIFT акредитации, от които можете да се възползвате.