:// Други услуги

Разгледайте нашите предложения.

:// SMS gateway

Значителна част от компаниите, работещи във финансовата сфера, вече прилагат допълнителна сигурност на мрежата си, като използват двуфакторна автентификация (2FA). Ние сме вашият партньор в осигуряването на бърз и надежден процес на удостоверяване чрез SMS. С :// SMS gateway получавате:

Възможност незабавно да уведомявате потребителите за транзакции в техните акаунти
Използване на еднократни пароли за намаляване на измамите и кражбите
Генериране на сигнали за измама в реално време
Изпращане на напомняния за плащания
Ефективност при събиране на дългове
Намаляване на неизпълнението на плащанията по кредити
Удовлетворени клиенти, които могат да следят дейността на акаунта си
Намаляване на оперативните разходи
Висок процент удовлетворени и лоялни клиенти

:// Email gateway

Архивиране, сигурнa електроннa комуникация, предотвратяване на загуби на данни и мониторинг са предизвикателства за спазване на нормативно съответствие и защита на електронната поща, които компаниите във финансовия сфера трябва да спазват. Тук: // Email gateway идва на помощ, тъй като може да вгради имейл във всяко приложение или уебсайт. Освен това компаниите могат лесно да създават, проверяват и доставят персонализирани имейли. С :// Email gateway получавате:

Възможност незабавно да уведомявате потребителите за транзакции в техните акаунти
Използване на еднократни пароли за намаляване на измамите и кражбите
Генериране на сигнали за измама в реално време
Изпращане на напомняния за плащания
Ефективност при събиране на дългове
Намаляване на неизпълнението на плащанията по кредити
Удовлетворени клиенти, които могат да следят дейността на акаунта си
Намаляване на оперативните разходи
Висок процент удовлетворени и лоялни клиенти

:// Reporting & Reconciliation

Финансовото отчитане и уравняване е съществен процес за предотвратяване на високите рискове като например финансови загуби или неспазване на нормативно съответствие с регулаторни и картови схемите. За да ви помогнем да смекчите такива рискове и да създадете ефикасен процес в подкрепа на нормативно съответствие, одитността и оптимизирането на разходите, ние създадохме: // Reporting & Reconciliation.

• Интуитивна система за онлайн отчитане за анализ
• Визуализация и експортиране на сложни данни, като тримесечен оперативен сертификат Visa (QOC), тримесечен отчет за членовете на Mastercard (QMR), отчет за сетълмент, персонализирано съгласуване.
• Автоматично генериране на Visa QOC и Mastercard QMR
• Лесно извличане на данни от множество източници, включително вашия процесор, картова схема, банка и т.н.

:// Други услуги

Значителна част от компаниите, работещи във финансовата сфера, вече прилагат допълнителна сигурност на мрежата си, като използват двуфакторна автентификация (2FA). Ние сме вашият партньор в осигуряването на бърз и надежден процес на удостоверяване чрез SMS. С :// SMS gateway получавате:

Възможност незабавно да уведомявате потребителите за транзакции в техните акаунти
Използване на еднократни пароли за намаляване на измамите и кражбите
Генериране на сигнали за измама в реално време
Изпращане на напомняния за плащания
Ефективност при събиране на дългове
Намаляване на неизпълнението на плащанията по кредити
Удовлетворени клиенти, които могат да следят дейността на акаунта си
Намаляване на оперативните разходи
Висок процент удовлетворени и лоялни клиенти

Архивиране, сигурнa електроннa комуникация, предотвратяване на загуби на данни и мониторинг са предизвикателства за спазване на нормативно съответствие и защита на електронната поща, които компаниите във финансовия сфера трябва да спазват. Тук: // Email gateway идва на помощ, тъй като може да вгради имейл във всяко приложение или уебсайт. Освен това компаниите могат лесно да създават, проверяват и доставят персонализирани имейли. С :// Email gateway получавате:

Възможност незабавно да уведомявате потребителите за транзакции в техните акаунти
Използване на еднократни пароли за намаляване на измамите и кражбите
Генериране на сигнали за измама в реално време
Изпращане на напомняния за плащания
Ефективност при събиране на дългове
Намаляване на неизпълнението на плащанията по кредити
Удовлетворени клиенти, които могат да следят дейността на акаунта си
Намаляване на оперативните разходи
Висок процент удовлетворени и лоялни клиенти

Финансовото отчитане и уравняване е съществен процес за предотвратяване на високите рискове като например финансови загуби или неспазване на нормативно съответствие с регулаторни и картови схемите. За да ви помогнем да смекчите такива рискове и да създадете ефикасен процес в подкрепа на нормативно съответствие, одитността и оптимизирането на разходите, ние създадохме: // Reporting & Reconciliation.

• Интуитивна система за онлайн отчитане за анализ
• Визуализация и експортиране на сложни данни, като тримесечен оперативен сертификат Visa (QOC), тримесечен отчет за членовете на Mastercard (QMR), отчет за сетълмент, персонализирано съгласуване.
• Автоматично генериране на Visa QOC и Mastercard QMR
• Лесно извличане на данни от множество източници, включително вашия процесор, картова схема, банка и т.н.