:// Други услуги

Разгледайте нашите предложения.

:// SMS gateway

Значителна част от компаниите, работещи във финансовата сфера, вече прилагат допълнителна защита, като използват двуфакторна автентификация (2FA). Ние сме вашият партньор в осигуряването на бърз и надежден процес на потвърждение чрез SMS. Със :// SMS gateway получавате:

• Възможност незабавно да уведомявате потребителите за транзакции в техните акаунти
• Използване на еднократни пароли за намаляване на измамите и кражбите
• Изпращане на сигнали за измама в реално време
• Изпращане на напомняния за плащания
• Ефективност при събиране на дългове
• Управление на кредитните плащанията
• Намаляване на оперативните разходи
• Висок процент удовлетворени и лоялни клиенти

:// Email gateway

Архивиране, сигурнa електроннa комуникация, предотвратяване на загуба на данни и мониторинг са предизвикателствата за спазване на нормативно съответствие и защита на електронната поща, които компаниите във финансовата сфера трябва да спазват. Тук :// Email gateway идва на помощ, тъй като може да внедри имейл защита във всяко приложение или уебсайт. Освен това компаниите могат лесно да създават, проверяват и доставят персонализирани имейли. С :// Email gateway получавате:

• Възможност незабавно да уведомявате потребителите за транзакции в техните акаунти
• Използване на еднократни пароли за намаляване на измамите и кражбите
• Изпращане на сигнали за измама в реално време
• Изпращане на напомняния за плащания
• Ефективност при събиране на дългове
• Управление на кредитните плащанията
• Намаляване на оперативните разходи
• Висок процент удовлетворени и лоялни клиенти

:// Reporting & Reconciliation

Финансовото отчитане и проверката на данни е съществен процес за предотвратяване на високи рискове, свързани с финансови загуби или неспазване на нормативната и регулаторна база. С цел намаляване на рисковете и създаване на ефективен процес за нормативно съответствие, отчетност и оптимизиране на разходите, ние създадохме :// Reporting & Reconciliation. Чрез него ви предлагаме:

• Интуитивна система за онлайн отчитане за анализ
• Визуализация и експорт на сложни данни, например тримесечните доклади Visa (QOC), Mastercard (QMR), отчети за сетълмент, както и персонализирани доклади
• Лесно извличане на данни от множество източници, включително локален компютър, картова схема, банка и т.н.

:// Други услуги

Значителна част от компаниите, работещи във финансовата сфера, вече прилагат допълнителна защита, като използват двуфакторна автентификация (2FA). Ние сме вашият партньор в осигуряването на бърз и надежден процес на потвърждение чрез SMS. Със :// SMS gateway получавате:

• Възможност незабавно да уведомявате потребителите за транзакции в техните акаунти
• Използване на еднократни пароли за намаляване на измамите и кражбите
• Изпращане на сигнали за измама в реално време
• Изпращане на напомняния за плащания
• Ефективност при събиране на дългове
• Управление на кредитните плащанията
• Намаляване на оперативните разходи
• Висок процент удовлетворени и лоялни клиенти

Архивиране, сигурнa електроннa комуникация, предотвратяване на загуба на данни и мониторинг са предизвикателствата за спазване на нормативно съответствие и защита на електронната поща, които компаниите във финансовата сфера трябва да спазват. Тук :// Email gateway идва на помощ, тъй като може да внедри имейл защита във всяко приложение или уебсайт. Освен това компаниите могат лесно да създават, проверяват и доставят персонализирани имейли. С :// Email gateway получавате:

• Възможност незабавно да уведомявате потребителите за транзакции в техните акаунти
• Използване на еднократни пароли за намаляване на измамите и кражбите
• Изпращане на сигнали за измама в реално време
• Изпращане на напомняния за плащания
• Ефективност при събиране на дългове
• Управление на кредитните плащанията
• Намаляване на оперативните разходи
• Висок процент удовлетворени и лоялни клиенти

Финансовото отчитане и проверката на данни е съществен процес за предотвратяване на високи рискове, свързани с финансови загуби или неспазване на нормативната и регулаторна база. С цел намаляване на рисковете и създаване на ефективен процес за нормативно съответствие, отчетност и оптимизиране на разходите, ние създадохме :// Reporting & Reconciliation. Чрез него ви предлагаме:

• Интуитивна система за онлайн отчитане за анализ
• Визуализация и експорт на сложни данни, например тримесечните доклади Visa (QOC), Mastercard (QMR), отчети за сетълмент, както и персонализирани доклади
• Лесно извличане на данни от множество източници, включително локален компютър, картова схема, банка и т.н.