Интегратори

Станете част от програмата за интегратори на СЕПА Кибер Технологии. Включете се в изграждането на дигиталното бъдеще, като помагате на своите клиенти да интегрират нови софтуерни решения в бизнеса си, чрез които да станат още по-успешни.

Изисквания

Ето какви умения са нужни за успешно партньорство

  • Разполагате с богата клиентска мрежа
  • Притежавате опит в сферата на развитието и консултирането на бизнеси
  • Имате силен интерес в сферата на финансовите технологии
  • Проактивни сте и проявявате желание за самоусъвършенстване

Защо СЕПА Кибер Технологии?

Многофункционален и лесен за интегриране продукт


Всеобхватно техническо обучение


Отлична възможност да увеличите приходите си


Развитие на личностните умения и обогатяване на сферата на дейност


Как да започна партньорство със СЕПА Кибер Технологии?

01
Свържете се с нас

02
Ще организираме опознавателна среща

03
Нашият екип от специалисти по бизнес развитие ще изготви персонализиран договор за партньорство

04
Дискусия относно бъдещо съвместно партньорство и план за действие