:// Основна банкова система

Банковото ядро е най-важна инвестиция в технология, която финансовата институция прави. Предоставете най-доброто изживяване на клиентите и персонала си, спечелете оперативна ефективност за растеж и съответствие с най-новите изисквания за сигурност при банкирането, както и постоянни иновации с :// Core Banking

:// Основна банкова система

:// Основна банкова система

С: // Core Banking получавате богато функционално покритие:

- Въведение на клиента и управление
- Спазване на най-новите изисквания за сигурност при банкирането и борбата с прането на пари (AML)
- Управление на банкови продукти
- Обработка на плащания и преводи
- Валути и курсове
- Тарифи и такси
- Счетоводство и контрол
- Подробен доклад
- Архив и склад на данни
- портал за SMS и e-mail
- И много други

:// Основна банкова система

С: // Core Banking получавате богато функционално покритие:

- Въведение на клиента и управление
- Спазване на най-новите изисквания за сигурност при банкирането и борбата с прането на пари (AML)
- Управление на банкови продукти
- Обработка на плащания и преводи
- Валути и курсове
- Тарифи и такси
- Счетоводство и контрол
- Подробен доклад
- Архив и склад на данни
- портал за SMS и e-mail
- И много други

Основна банкова система