:// Основна банкова система

Банковото ядро е най-важната инвестиция, която финансовата институция прави в технология. Предложете най-доброто изживяване на клиентите и персонала си, осигурете оперативна ефективност за растеж и съответствие с най-новите изисквания за сигурност при банкирането, както и постоянни иновации с :// Core Banking.

:// Основна банкова система

:// Основна банкова система

С: // Core Banking получавате следното функционално покритие:

• Въведение на клиента и управление на акаунти
• Спазване на най-новите изисквания за сигурност при банкирането и борбата с прането на пари (AML)
• Управление на банкови продукти
• Обработка на плащания и преводи
• Валути и курсове
• Тарифи и такси
• Счетоводство и контрол
• Подробни доклади
• Архив и „склад на данни“
• Портал за SMS и имейл
• И много други

:// Основна банкова система

С: // Core Banking получавате следното функционално покритие:

• Въведение на клиента и управление на акаунти
• Спазване на най-новите изисквания за сигурност при банкирането и борбата с прането на пари (AML)
• Управление на банкови продукти
• Обработка на плащания и преводи
• Валути и курсове
• Тарифи и такси
• Счетоводство и контрол
• Подробни доклади
• Архив и „склад на данни“
• Портал за SMS и имейл
• И много други